O nás

Naše společnost působí v oblasti exportního balení od roku 2008. Hlavní myšlenkou vzniku bylo navázat na tradiční a kvalitní obalářské zkušenosti, neustále je rozvíjet o nové poznatky a především být oporou exportérům před, při i po přepravě jejich výrobků k zákazníkům po celém světě. Naši zákazníci si mohou být jisti, že jim výrobky nejen kvalitně zabalíme, ale také jim poskytneme kompletní podporu ve velmi rozmanité problematice ochrany výrobku při přepravě.

Zabýváme se především balením technických výrobků pro export, a to v široké škále výrobních odvětví. Balíme jak velké strojní celky pro energetiku o hmotnosti desítek tun, tak i běžné výrobky – elektrické rozvaděče, počítače, ale také např. starožitnosti, obrazy, či křehké sklo.
Komplexní řešení balení Vašeho výrobku je pro naši společnost prioritou: od posouzení míry rizika vyplývajícího z náročnosti přepravního řetězce a z povahy výrobku; přes technologický a konstrukční návrh provedení balení; až po samotnou realizaci kdekoliv po ČR, v zahraničí, nebo v naší plně vybavené výrobní a balicí hale v Praze na Smíchově, nebo na moravské pobočce v Hodoníně.

Nemalou pozornost věnujeme také prodeji obalových materiálů. Veškeré obalové materiály, které prodáváme, sami používáme. Známe tedy jejich původ a kvalitu. Zázemí stabilních nadnárodních společností, jichž jsme distributory, nám umožňují zákazníkům poskytnout kompletní informace o sortimentu včetně následného servisu (garance, testování, školení).

Velmi dobré umístění naší výrobní a balicí haly dává našim zákazníkům možnost své výrobky zde před balením soustředit, skladovat u nás již zabalené bedny a následně je i naložit na jakýkoliv silniční či železniční dopravní prostředek.

Výrobky balíme do tepelně ošetřeného dřevěného obalového materiálu, což pro Vás garantuje plnění předpisu FAO ISPM 15, o čemž vždy vystavujeme osvědčení, případně certifikát Státní rostlinolékařské správy.

Ke každé zakázce vždy přistupujeme individuálně tak, aby výsledný způsob balení maximálně odpovídal požadavkům zákazníka a zároveň vyhovoval normám ČSN třídy 77 a skupiny 4933, případně mezinárodně uznávanému standartu HPE.

Naše společnost je pojištěna proti možným škodám způsobených na přepravovaném výrobku vlivem nesprávného nebo nedostatečného balení až do výše 20 milionů korun českých a to v rozsahu celého světa včetně USA a Kanady.