Exportní balení

Hlavní myšlenkou našich aktivit v oblasti exportního balení je nabídnout zákazníkovi nejen samotné zabalení jeho výrobku, ale také jej upozornit na možné negativní vlivy hrozící při přepravě a navrhnout odpovídající způsob ochrany, jenž bude tato rizika eliminovat. Naším cílem je být podporou exportérům a zároveň přinášet vlastní řešení do již nastavených procesů. Toto garantují dlouholeté zkušenosti našich pracovníků, které dalece přesahují vznik naší společnosti. Schopnost sebereflexe a učení se novým postupům nám pomáhá obstát ve velmi tvrdém konkurenčním prostředí, stejně jako touha odvádět dobrou práci, na niž můžeme být hrdí.

Proč balíme důsledně?

 • Především proto, že víme, jak celý přepravní řetězec svou anonymitou ponechává prostor k vysokému riziku vzniku škody na přepravovaném výrobku.
 • Protože víme, že ať má výrobek jakkoliv vysokou nebo nízkou finanční hodnotu, je prvořadým přáním exportéra dopravit jej příjemci v perfektním stavu.
 • Protože si myslíme, že výrobek má mít obal odpovídající jeho hodnotě.
 • Protože první věc, kterou Váš zákazník uvidí, bude obal.

Před čím chráníme?

Snažíme se eliminovat negativní vlivy vnějšího prostředí působící na výrobek během přepravního řetězce.

Zejména se jedná o:

Klimatické vlivy:

 • vzdušná vlhkost
 • UV záření
 • aerosol mořské vody
 • atmosférické srážky
 • stimulátory koroze
 • prach

Mechanické vlivy:

 • rázy a vibrace
 • nadměrné přetížení
 • nevhodná manipulace

Způsob ochrany volíme dle konkrétní situace – dle způsobu přepravy, místa určení, klimatických podmínek, apod.

Jak chráníme před klimatickými vlivy?

Možnosti jsou rozmanité: od pouhých zákrytů z LDPE folií poskytujících ochranu před stékající vodou; přes vypařovací a kontaktní inhibitory koroze; až po utěsněné bariérové obaly kombinované s vysoušedly vlhkosti, příp. dusíkovou lázní.

Jak chráníme proti mechanickým vlivům?

Proti nežádoucím mechanickým vlivům se snažíme výrobek chránit kvalitní přepravní bednou, ať již v provedení z velkoformátových materiálů, tak v provedení celodřevěném, příp. spárovém.

Ovšem přepravní bedna samotná je pouze dílčím prvkem ochrany. Nejdůležitější částí balení je promyšlený návrh a realizace fixace výrobků uvnitř beden.

Na řadu pak přichází různé fixační prvky. Od fixačních pásek Cordstrap, profilů z deskových pěnových materiálů, přes prvky z řeziva až po ocelové profily.