Nakládky a fixace

Do portfolia našich činností patří také fixace výrobků v přepravních kontejnerech. Kontejnery naložíme a náklad v kontejneru zafixujeme tak, aby během přepravy nedošlo k žádnému jeho poškození.

Ocelové přepravní (“rejdařské”) kontejnery jsou dnes již hlavním prostředkem mezinárodní, zejm. zámořské přepravy.

lod

V kontejnerech se úspěšně přepravují i všechny druhy průmyslových, technických výrobků.

Ale pozor

Kontejnery sice všeobecně snižují rizika mechanického poškození přepravovaných výrobků (ale jen správně zabalených a upevněných), zároveň však zvyšují jejich klimatické namáhání, zejména pak narůstá riziko korozního poškození jejich kovových částí.

A důvody?

Přepravní kontejner se vzhledem ke své konstrukci chová jako “korozní komora”. Má dřevěné (deskové) dno a ocelové stěny a strop. Vzdušná vlhkost prochází snadno dovnitř, ale obsah kontejneru jen obtížně vysychá (a to i přes přítomnost větracích mřížek). Důsledek – po celou dobu přepravy se v kryptoklimatu kontejneru bude vyskytovat vysoká relativní vlhkost. Při zámořské přepravě pak riziko výskytu vysoké koncentrace chloridů (z aerosolu mořské vody) v kombinaci s denní kondenzací vodní páry (orosení stropu, stěn anebo i nákladu) vytváří vysoké nebezpečí korozního poškození kovových částí přepravovaného zařízení. Proto věnujeme ochrannému (protikoroznímu) balení všech výrobků mimořádnou pozornost.

Řešení

kondenzace

Řešením jsou – podobně jako při balení do beden – kvalitní bariérové obaly, doplněné účinnými vysoušedly anebo moderní prostředky s aktivními inhibitory koroze (kontaktními i vypařovacími).

Globální ochranu pak v kontejneru zajišťují výkonné sorbenty typu Container Dri s mohutnou sorpční kapacitou, které dlouhodobě snižují RV pod hranici nebezpečné kondenzace vlhkosti.

Stejně důležité je i řešení fixace (upevnění) nákladu – palet, beden, krabic, svazků či latění – v kontejneru.

Nikdo by si zajisté nepřál ocitnout se v situaci firmy, jejíž zásilka sice do místa určení dorazila, ale ve stavu ilustrovaném snímkem, který jistě nepotřebuje další komentář.

upevneniNáklady v kontejnerech upevňujeme pomocí dřevěných rozpěr a polyesterových úvazků s potřebnou pevností – zejména systémů Cordstrap a Cordlash. Takové systémy jsou doporučeny mezinárodními předpisy a standardy a jsou úspěšně používány ve všech evropských i amerických terminálech a přístavech, kde se stroje a zařízení do kontejnerů ukládají.

Zvláštním případem v kontejnerové přepravě jsou ocelové konstrukce. Jejich hodnota obvykle vyžaduje jednoduchá a levná řešení, především svazkování.

Tyto a podobné mnohatunové svazky se pak nakládají do kontejnerů typu Open Top,

opentop

nebo čelně do klasických uzavřených kontejnerů.

top